Kapatılan Kurumlarda Çalışan İşçilerin İşçilik Alacaklarının Tahsili Sorunu

 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminden sonra ilan edilen Olağanüstü Hal kapsamında 23.07.2016 tarihli ve 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmıştır. Bu KHK uyarınca, yasadışı örgüt olan Gülen cemaati ile bağlantılı olduğu tespit edilen kurumların tüm malvarlığı hazineye devredilmiş ancak, bu kurumların borçlarından dolayı vatandaşların hiçbir suretle Hazineden hak ve talepte bulunamayacakları hüküm altına alınmıştır.…

670 sayılı KHK Kapsamında Kapatılan Kurumlarda Çalışan İşçilerin İşçilik Alacakları

17 Ağustos 2016 tarihli yazımızda, kapatılan kurumlarda çalışan işçilerin işçilik alacaklarının tahsili konusunu ele almıştık. 667 sayılı KHK ile kapatılan kurumların tüm malvarlığı Hazineye devredilmiş ancak, bu kurumlardan alacaklı olanlar için ise Hazine herhangi bir sorumluluk kabul etmemiştir.              17 Ağustos tarihinde yürürlüğe giren 670 sayılı KHK ile işçilik alacaklarının tahsili bakımından birtakım yenilikler getirilmiştir.…