Efendioğlu Avukatlık

Yabancıların Türkiye'den Sınır Dışı Edilmelerinde Hukuki Süreç 3 Ocak 2016 DEVAMI Zina Nedeniyle Boşanma Davası 9 Ocak 2016 DEVAMI Vergi Uyuşmazlıklarında Tarhiyat Öncesi Uzlaşma 11 Ocak 2016 DEVAMI Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller 18 Ocak 2016 DEVAMI İşyerinin Devri ve Hukuki Sonuçları 10 Şubat 2016 DEVAMI Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davaları (Mirastan Mal Kaçırma) 15 Şubat 2016 DEVAMI Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu Davaları) 18 Şubat 2016 DEVAMI Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi 26 Şubat 2016 DEVAMI Kentsel Dönüşüm 23 Mart 2016 DEVAMI İş Hukukunda Haklı Fesih - Geçerli Fesih 5 Nisan 2016 DEVAMI Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 11 Nisan 2016 DEVAMI Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu (İcra Takibi) 4 Mayıs 2016 DEVAMI İmzaya İtiraz 16 Mayıs 2016 DEVAMI Sınır ve Yüzölçümü Düzeltilmesi Davaları 8 Haziran 2016 DEVAMI Defterlerin Tasdiksiz Olması Nedeniyle KDV İndiriminden Faydalanamama, Vergi İdaresinin Uygulamaları ve Yargının Görüşü 18 Temmuz 2016 DEVAMI 670 sayılı KHK Kapsamında Kapatılan Kurumlarda Çalışan İşçilerin İşçilik Alacakları 30 Ağustos 2016 DEVAMI Kapatılan Kurumlarda Çalışan İşçilerin İşçilik Alacaklarının Tahsili Sorunu 30 Ağustos 2016 DEVAMI "Yeni" Çek Kanunu 8 Eylül 2016 DEVAMI Kira Sözleşmesi Devam Ederken Evin Satılması ve Kiracının Hakları 20 Eylül 2016 DEVAMI Enerji Kimlik Belgesi 20 Mart 2017 DEVAMI Marka Tescili ve Bilinmesi Gerekenler 6 Nisan 2017 DEVAMI Taşınmaz Cins Değişikliği 1 Temmuz 2017 DEVAMI Alternatif Bir Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olan Arabuluculuk 7 Temmuz 2017 DEVAMI Malpraktis Kavramı ve Hukuki Sonuçları 26 Temmuz 2017 DEVAMI İlk Kez Kurulacak Olan Site veya Apartman Yönetimlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler 1 Ağustos 2017 DEVAMI 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Markanın Hükümsüzlüğü 30 Ekim 2017 DEVAMI Depozitonun Kira Bedeline Sayılması Mümkün mü? 7 Kasım 2017 DEVAMI Kira Sözleşmelerinde Korona Virüsü Vakası 22 Mart 2020 DEVAMI
Go to Top