Efendioğlu Avukatlık

Mimari Proje ve Mimarlık Eserleri Üzerinde Eser Sahibinin Telif Hakkı-1 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda mimari proje ve mimarlık eserleri farklı şekilde düzenlenmiş olmasına rağmen uygulamada bu iki kavram birbirine karıştırılmakta ve her iki kavram ile hak sahiplerine Devamı Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu (İcra Takibi) Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu  (İcra Takibi)  Elinizde borçlunuza ait bir kambiyo senedi var ise alacağınızı elde etmeniz, bir diğer takip yolu olan genel haciz yoluyla takibe göre daha kolay olacaktır. Kambiyo senetlerinin neler olduğu Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. Buna göre Devamı Zina Nedeniyle Boşanma Davası Evlilik birliğinin kurulması ile taraflar birtakım yükümlülükleri yerine getireceklerini en başından kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Evlilik birliğinin taraflara getirdiği yükümlülüklerin en başında sadakat gelmektedir. Sadakat yükümlülüğüne aykırı davranan eş, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 161. hükmüne dayanarak boşanma davası Devamı Sınır ve Yüzölçümü Düzeltilmesi Davaları Sınır ve Yüzölçümü Düzeltilmesi Davaları (Hudut ve Mesaha Tashihi)             Taşınmaz mallara ilişkin ayni hakların doğumu, değiştirilmesi ve sona ermesi devletin sorumluluğu altında tutulan resmi nitelikli tapu siciliyle sağlanır. Bu nedenle tapu sicillerinin, hak sahiplerini ve bu haklarının kapsamını tartışmaya yer Devamı Kentsel Dönüşüm Bölgemizde de son zamanlarda sıkça rastladığımız bir konu olan kentsel dönüşüm, birçoğumuzun aklında soru işaretleri bırakmaktadır. Tüm bu soruların yanıtlarını bulmadan önce kentsel dönüşüm nedir onun sorusunu cevaplayacağız.             Kentsel dönüşüm; şehrin dokusunu, sağlığını, estetik görünümünü bozan her türlü sorunların giderilmesi, Devamı Yabancıların Türkiye'den Sınır Dışı Edilmelerinde Hukuki Süreç Temel hak ve özgürlüklerle yakından ilişkisi olan sınır dışı etme kurumunu en basit olarak şu şekilde açıklamamız mümkündür: ‘Sınır dışı etme, bir ülkenin egemenlik yetkisine dayanarak, topraklarında bulunan yabancı bir kimsenin, kamu düzenini olumsuz etkileyecek davranışlar sergilemesi nedeniyle yetkili idari Devamı Malpraktis Kavramı ve Hukuki Sonuçları Hekim Uygulamalarında Malpraktis Kavramı ve Hukuki Sorumluluk             “Malpraktis” kelimesi İngilizce kökenli olup esasen görevi kötüye kullanma anlamına gelmektedir. Günümüzün sürekli gelişen ve değişim gösteren hukuk dallarından biri olan sağlık hukukunda malpraktis kavramı hekimin tıbbı yanlış uygulaması, hatalı ve bilinçsiz davranışı Devamı Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandum ile hukuk uygulamasında yerini alan bireysel başvuru, esasen bir hak arama yoludur. Bireysel başvurunun uygulamaya konulmasının başkaca önemli bir nedeni ise, anayasal güvence altına alınmış olan temel hakların ihlaline iç hukukta son verilmesidir. Burada Devamı Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi            Sahip olduğunuz taşınmazınızı (genellikle ev ve işyeri olarak karşımıza çıkmaktadır) kiraya verdiniz, ancak kiracınız uzun süredir kiranızı ödememekte. Bu nedenle kiracınızın kira borcunu ödemesini ve evinizi boşaltmasını istemektesiniz. Böyle bir durumda kiracınızın borcunu Devamı Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller Türk Hukukunda markalar, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca korunmaktadır. Kural olarak tescilsiz bir marka anılan KHK kapsamında korumadan yararlanamaz. Markanın bu korumadan yararlanabilmesi için mutlaka Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil edilmesi gerekmektedir. Tescilsiz bir marka yalnızca, haksız rekabet hükümleri Devamı Vergi Uyuşmazlıklarında Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Türk vergi sisteminde uzlaşma, tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası olmak üzere ikiye ayrılır. Vergi sorumlusu mükellefler yalnızca bir tek uzlaşmadan yararlanabilir. Hem tarhiyat öncesi hem de tarhiyat sonrası uzlaşmadan yararlanamaz. Bu makalemizde tarhiyat öncesi uzlaşma kurumunun işleyişi ve sonuçları ele alınacaktır. Uzlaşmanın Konusu Tarhiyat Devamı "Yeni" Çek Kanunu Başlıkta her ne kadar “yeni” bir yasadan söz edilse de, çek ile ilgili olarak yeni bir yasa çıkarılmamış; 19.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6728 sayılı yasa ile Çek Kanununda birtakım önemli değişiklikler yapılmıştır. 6728 sayılı yasanın çek ile ilgili getirmiş olduğu Devamı İmzaya İtiraz Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolunda İmzaya İtiraz             Geçtiğimiz haftaki yazımızda kambiyo senedi olan bono (emre muharrer senet), çek ve poliçenin icra takibine konu edilmesini ve sonuçlarını incelemiştik. Bu haftaki yazımızda ise kambiyo senetlerine özgü takibe yapılabilecek itirazlardan biri olan imzaya Devamı Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu Davaları) Sahip olduğunuz mülkiyet türü ferdi mülkiyet (taşınır veya taşınmazın tümü üzerinde tek başınıza sahip olduğunuz mülkiyet hakkı) olabileceği gibi bazı durumlarda paylı mülkiyet (müşterek mülkiyet) veya elbirliğiyle mülkiyet (iştirak halinde mülkiyet) şeklinde de olabilir. Sahip olduğunuz mülkiyet türünün önemi, taşınır Devamı Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davaları (Mirastan Mal Kaçırma) Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası)             Miras Hukukunda önemli bir yere sahip olan konu başlığımız, özellikle günümüzde mirasçılar arasında pek çok hukuki uyuşmazlığa neden olmaktadır. Mirasbırakan çoğu zaman mirasçılarından mal kaçırmak için hileli işlemlerde bulunmaktadır. Bu durumda bir kısım mirasçılar mirastan Devamı İşyerinin Devri ve Hukuki Sonuçları  Son zamanlarda danışanlarımızın sıklıkla karşılaştığı ve büromuza yönelttiği sorular arasında yer alan işyerinin devri ve sonuçları konusunda okuyucularımızı bilgilendirmek için söz konusu yazıyı kaleme almış bulunmaktayız.       İş Kanunumuz, işçi-işveren ilişkisinin mümkün olduğu kadar korunması, kolay kolay sona erdirilememesi ve Devamı Depozitonun Kira Bedeline Sayılması Mümkün mü? Bugün hemen hemen bütün kira sözleşmelerinde kiracının güvence bedeli olarak depozito ödemesi hüküm altına alınmaktadır. Bu uygulamanın dayanağı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 342. maddesidir. Kiracının güvence bedeli, bir diğer deyişle depozito ödemesi ileride kiralananda meydana gelebilecek zarar ve ziyanın Devamı İlk Kez Kurulacak Olan Site veya Apartman Yönetimlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Önceki yazılarımızda kat mülkiyeti kanunu uyarınca olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını ve yönetici seçilmesine ilişkin bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Bu yazımızda ise site veya apartman inşaatının bitimi sonrası yapılacak olan ilk yönetici seçiminde karşılaşılabilecek sorunları ele almaya çalışacağız.             Kat mülkiyeti Devamı Taşınmaz Cins Değişikliği Taşınmazın Cins Değişikliği             Bir taşınmazın cinsi ilk olarak kadastro çalışmalarından sonra belli olur ve tapuya bu şekilde tesis edilir. Kadastro teknisyenleri taşınmazın hali hazırda hangi cinste olduğunu belirlerler. Bunlar; tarla, bağ, kargir ev, orman, arsa ve benzeri cinsler olarak karşımıza Devamı Enerji Kimlik Belgesi Bina Enerji Kimlik Belgesi             5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereği binalarda enerji israfını önlemek ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak adına binalar için enerji kimlik belgesi temin edilme zorunluluğu getirilmiştir. Enerji Devamı Kira Sözleşmesi Devam Ederken Evin Satılması ve Kiracının Hakları Kira Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklar her geçen gün artmakla birlikte ister mal sahibi, ister kiracı olsun birçok kişiyi yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle bu haftaki yazımızda kiracıları ve mal sahiplerini ilgilendiren konu olan, kira süresi içinde evin üçüncü bir kişiye satılması Devamı 670 sayılı KHK Kapsamında Kapatılan Kurumlarda Çalışan İşçilerin İşçilik Alacakları 17 Ağustos 2016 tarihli yazımızda, kapatılan kurumlarda çalışan işçilerin işçilik alacaklarının tahsili konusunu ele almıştık. 667 sayılı KHK ile kapatılan kurumların tüm malvarlığı Hazineye devredilmiş ancak, bu kurumlardan alacaklı olanlar için ise Hazine herhangi bir sorumluluk kabul etmemiştir.              17 Ağustos Devamı Kapatılan Kurumlarda Çalışan İşçilerin İşçilik Alacaklarının Tahsili Sorunu  15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminden sonra ilan edilen Olağanüstü Hal kapsamında 23.07.2016 tarihli ve 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmıştır. Bu KHK uyarınca, yasadışı örgüt olan Gülen cemaati ile bağlantılı olduğu tespit edilen kurumların tüm malvarlığı hazineye devredilmiş ancak, Devamı Marka Tescili ve Bilinmesi Gerekenler Birer hukukçu olarak yalnızca sorun ortaya çıktıktan sonra devreye giren kişiler olmak yerine, çıkabilecek muhtemel sorunları öngörüp, “önleyici mekanizma” görevini de üstlenmemiz gerekmektedir.  Bu nedenle esnaf ve tacir olan müvekkillerimize uzun yıllar boyunca ciddi emek ve masraf harcayarak yarattığı markalarını Devamı 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Markanın Hükümsüzlüğü 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Uyarınca Markanın Hükümsüzlük Halleri Marka hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda yegane sayılabilecek mevzuatımız olan 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 10 Ocak 2017 tarihinde yerini 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanuna bırakmıştır. Hukukumuzda önceden kanun hükmünde kararnamelerle korunan marka, Devamı Kira Sözleşmelerinde Korona Virüsü Vakası Dünya çapında gündem oluşturan ve ne yazık ki ülkemizde de görülen korona virüsü (COVID-19), hepimiz için son derece büyük kaygılara ve endişelere neden olmaktadır. Son günlerde yaşanan gelişmeler ülkemizi de içine alacak şekilde ekonomik ve sosyal değişimlere, dönüşümlere yol açmıştır. Devamı İş Hukukunda Haklı Fesih - Geçerli Fesih  4857 sayılı İş Kanunumuzun yürürlüğe girmesiyle beraber iş güvencesi kavramı da daha geniş bir alana yayılmıştır. Önceki yasada yer almayan geçerli fesih kavramı işçi lehine olacak şekilde 4857 sayılı yeni İş Kanununda yerini almıştır. Böylece işveren, işçinin iş sözleşmesini feshinde Devamı Defterlerin Tasdiksiz Olması Nedeniyle KDV İndiriminden Faydalanamama, Vergi İdaresinin Uygulamaları ve Yargının Görüşü   Türk Vergi Hukukunda asıl olan beyandır. Bu beyanlar defter tutma ve belgelendirme şeklinde gerçekleştirilir. Defter tutma ve tasdikine ilişkin hükümler 10.01.1961 tarihinde yürürlüğe giren Vergi Usul Kanununda yer almaktadır. Vergi Usul Kanununa göre defterlerin tasdik ettirilmemesi re’sen takdir sebebi Devamı Alternatif Bir Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olan Arabuluculuk  İlk kez 20. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri’nde ticari uyuşmazlıkların çözümü için uygulanan arabuluculuk, ülkemizde 2012 yılında mevzuatta yerini almıştır. Yalnızca ticari uyuşmazlıklarla sınırlı kalmamakla beraber, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri her türlü uyuşmazlıkların çözümü için öngörülen arabuluculuk, mevzuatımızda yerini yeni Devamı
Go to Top