6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Markanın Hükümsüzlüğü

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Uyarınca Markanın Hükümsüzlük Halleri Marka hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda yegane sayılabilecek mevzuatımız olan 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 10 Ocak 2017 tarihinde yerini 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanuna bırakmıştır. Hukukumuzda önceden kanun hükmünde kararnamelerle korunan marka, patent, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretler 6769 sayılı kanunla yeniden düzenlenmiştir. Bu yazımızda…

Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller

Türk Hukukunda markalar, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca korunmaktadır. Kural olarak tescilsiz bir marka anılan KHK kapsamında korumadan yararlanamaz. Markanın bu korumadan yararlanabilmesi için mutlaka Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil edilmesi gerekmektedir. Tescilsiz bir marka yalnızca, haksız rekabet hükümleri uyarınca korunabilir. 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 61. maddesinde marka hakkına tecavüz halleri sayılmıştır. Buna göre;…