Kira Sözleşmelerinde Korona Virüsü Vakası

Dünya çapında gündem oluşturan ve ne yazık ki ülkemizde de görülen korona virüsü (COVID-19), hepimiz için son derece büyük kaygılara ve endişelere neden olmaktadır. Son günlerde yaşanan gelişmeler ülkemizi de içine alacak şekilde ekonomik ve sosyal değişimlere, dönüşümlere yol açmıştır. İlk olarak, İçişleri Bakanlığı’nın 16.03.2020 tarihli genelgesi ile  tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün…

Depozitonun Kira Bedeline Sayılması Mümkün mü?

Bugün hemen hemen bütün kira sözleşmelerinde kiracının güvence bedeli olarak depozito ödemesi hüküm altına alınmaktadır. Bu uygulamanın dayanağı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 342. maddesidir. Kiracının güvence bedeli, bir diğer deyişle depozito ödemesi ileride kiralananda meydana gelebilecek zarar ve ziyanın giderilmesi bakımından önem taşımaktadır. 6098 sayılı yasa uyarınca kiracının ödemekle yükümlü olduğu depozito bedeli üç…

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Markanın Hükümsüzlüğü

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Uyarınca Markanın Hükümsüzlük Halleri Marka hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda yegane sayılabilecek mevzuatımız olan 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 10 Ocak 2017 tarihinde yerini 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanuna bırakmıştır. Hukukumuzda önceden kanun hükmünde kararnamelerle korunan marka, patent, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretler 6769 sayılı kanunla yeniden düzenlenmiştir. Bu yazımızda…

İlk Kez Kurulacak Olan Site veya Apartman Yönetimlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Önceki yazılarımızda kat mülkiyeti kanunu uyarınca olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını ve yönetici seçilmesine ilişkin bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Bu yazımızda ise site veya apartman inşaatının bitimi sonrası yapılacak olan ilk yönetici seçiminde karşılaşılabilecek sorunları ele almaya çalışacağız.             Kat mülkiyeti yasanına göre sekiz veya sekizden fazla bağımsız bölüm olması durumunda bir yönetimin oluşturulması zorunludur.…

Malpraktis Kavramı ve Hukuki Sonuçları

Hekim Uygulamalarında Malpraktis Kavramı ve Hukuki Sorumluluk             “Malpraktis” kelimesi İngilizce kökenli olup esasen görevi kötüye kullanma anlamına gelmektedir. Günümüzün sürekli gelişen ve değişim gösteren hukuk dallarından biri olan sağlık hukukunda malpraktis kavramı hekimin tıbbı yanlış uygulaması, hatalı ve bilinçsiz davranışı neticesinde hastanın zarar görmesi anlamına gelmektedir. Malpraktis davalarını ise hekimin yanlış tanı veya teşhisi,…

Alternatif Bir Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olan Arabuluculuk

 İlk kez 20. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri’nde ticari uyuşmazlıkların çözümü için uygulanan arabuluculuk, ülkemizde 2012 yılında mevzuatta yerini almıştır. Yalnızca ticari uyuşmazlıklarla sınırlı kalmamakla beraber, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri her türlü uyuşmazlıkların çözümü için öngörülen arabuluculuk, mevzuatımızda yerini yeni almakla beraber adeta dava açmanın bir alternatifi olarak kabul edilmektedir. Bu yazımızda arabuluculuğun ne olduğunu…

Taşınmaz Cins Değişikliği

Taşınmazın Cins Değişikliği             Bir taşınmazın cinsi ilk olarak kadastro çalışmalarından sonra belli olur ve tapuya bu şekilde tesis edilir. Kadastro teknisyenleri taşınmazın hali hazırda hangi cinste olduğunu belirlerler. Bunlar; tarla, bağ, kargir ev, orman, arsa ve benzeri cinsler olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadastro çalışmaları sırasında belirlenen taşınmaz cinsi genellikle imar uygulamaları sonucu değişmektedir. Bunun gibi,…

Marka Tescili ve Bilinmesi Gerekenler

Birer hukukçu olarak yalnızca sorun ortaya çıktıktan sonra devreye giren kişiler olmak yerine, çıkabilecek muhtemel sorunları öngörüp, “önleyici mekanizma” görevini de üstlenmemiz gerekmektedir.  Bu nedenle esnaf ve tacir olan müvekkillerimize uzun yıllar boyunca ciddi emek ve masraf harcayarak yarattığı markalarını mutlaka tescil ettirmelerini önermekteyiz.             “Markamı Neden Tescil Ettirmeliyim?”             Bu soruyu yanıtlamadan önce marka…

Enerji Kimlik Belgesi

Bina Enerji Kimlik Belgesi             5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereği binalarda enerji israfını önlemek ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak adına binalar için enerji kimlik belgesi temin edilme zorunluluğu getirilmiştir. Enerji kimlik belgesi, günümüzde tıpkı beyaz eşyalarda da olduğu gibi binalarda enerji tasarrufunu garanti eden…

Kira Sözleşmesi Devam Ederken Evin Satılması ve Kiracının Hakları

Kira Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklar her geçen gün artmakla birlikte ister mal sahibi, ister kiracı olsun birçok kişiyi yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle bu haftaki yazımızda kiracıları ve mal sahiplerini ilgilendiren konu olan, kira süresi içinde evin üçüncü bir kişiye satılması durumunu inceleyeceğiz. Kira sözleşmeniz devam ederken ev sahibinin evi bir başkasına sattığı durumda, kiracının eski…