Kapatılan Kurumlarda Çalışan İşçilerin İşçilik Alacaklarının Tahsili Sorunu

 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminden sonra ilan edilen Olağanüstü Hal kapsamında 23.07.2016 tarihli ve 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmıştır. Bu KHK uyarınca, yasadışı örgüt olan Gülen cemaati ile bağlantılı olduğu tespit edilen kurumların tüm malvarlığı hazineye devredilmiş ancak, bu kurumların borçlarından dolayı vatandaşların hiçbir suretle Hazineden hak ve talepte bulunamayacakları hüküm altına alınmıştır.…