Yabancıların Türkiye’den Sınır Dışı Edilmelerinde Hukuki Süreç

Temel hak ve özgürlüklerle yakından ilişkisi olan sınır dışı etme kurumunu en basit olarak şu şekilde açıklamamız mümkündür: ‘Sınır dışı etme, bir ülkenin egemenlik yetkisine dayanarak, topraklarında bulunan yabancı bir kimsenin, kamu düzenini olumsuz etkileyecek davranışlar sergilemesi nedeniyle yetkili idari makamlarca başka bir ülkeye gönderilmesidir.’ Tanımda adı geçen yabancı kavramından anlaşılması gereken sadece başka bir…