Sınır ve Yüzölçümü Düzeltilmesi Davaları

Sınır ve Yüzölçümü Düzeltilmesi Davaları (Hudut ve Mesaha Tashihi)             Taşınmaz mallara ilişkin ayni hakların doğumu, değiştirilmesi ve sona ermesi devletin sorumluluğu altında tutulan resmi nitelikli tapu siciliyle sağlanır. Bu nedenle tapu sicillerinin, hak sahiplerini ve bu haklarının kapsamını tartışmaya yer vermeyecek şekilde, gerçeği tam olarak yansıtması gerekmektedir.             Uygulamada miktar tezyidi davası, hudut ve…