Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller

Türk Hukukunda markalar, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca korunmaktadır. Kural olarak tescilsiz bir marka anılan KHK kapsamında korumadan yararlanamaz. Markanın bu korumadan yararlanabilmesi için mutlaka Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil edilmesi gerekmektedir. Tescilsiz bir marka yalnızca, haksız rekabet hükümleri uyarınca korunabilir. 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 61. maddesinde marka hakkına tecavüz halleri sayılmıştır. Buna göre;…