İş Hukukunda Haklı Fesih – Geçerli Fesih

 4857 sayılı İş Kanunumuzun yürürlüğe girmesiyle beraber iş güvencesi kavramı da daha geniş bir alana yayılmıştır. Önceki yasada yer almayan geçerli fesih kavramı işçi lehine olacak şekilde 4857 sayılı yeni İş Kanununda yerini almıştır. Böylece işveren, işçinin iş sözleşmesini feshinde her zaman haklı nedene dayandırarak kıdem ve ihbar tazminatı ödeme borcundan kurtulamayacaktır. Uygulamada haklı nedenle…