Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu (İcra Takibi)

Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu  (İcra Takibi)  Elinizde borçlunuza ait bir kambiyo senedi var ise alacağınızı elde etmeniz, bir diğer takip yolu olan genel haciz yoluyla takibe göre daha kolay olacaktır. Kambiyo senetlerinin neler olduğu Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. Buna göre kambiyo senetleri; bono, çek ve poliçedir. Bononun (emre muharrer senedin), kambiyo senedi vasfını taşıması…