Zina Nedeniyle Boşanma Davası

Evlilik birliğinin kurulması ile taraflar birtakım yükümlülükleri yerine getireceklerini en başından kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Evlilik birliğinin taraflara getirdiği yükümlülüklerin en başında sadakat gelmektedir. Sadakat yükümlülüğüne aykırı davranan eş, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 161. hükmüne dayanarak boşanma davası açabilecektir.             Zina, özel bir boşanma nedeni olduğu için bu durumun ispatı da oldukça önemlidir.…