Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandum ile hukuk uygulamasında yerini alan bireysel başvuru, esasen bir hak arama yoludur. Bireysel başvurunun uygulamaya konulmasının başkaca önemli bir nedeni ise, anayasal güvence altına alınmış olan temel hakların ihlaline iç hukukta son verilmesidir. Burada sözü geçen temel haklar; anayasal güvence altına alınan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ve buna bağlı…