Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davaları (Mirastan Mal Kaçırma)

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası)             Miras Hukukunda önemli bir yere sahip olan konu başlığımız, özellikle günümüzde mirasçılar arasında pek çok hukuki uyuşmazlığa neden olmaktadır. Mirasbırakan çoğu zaman mirasçılarından mal kaçırmak için hileli işlemlerde bulunmaktadır. Bu durumda bir kısım mirasçılar mirastan haklarını tam olarak alamazken, bir diğer mirasçı veya mirasçılar, mirasbırakanın sağlığında yapmış olduğu muvazaalı…